Trang chủ / Chính sách thanh toán

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của công ty